Listopad 2017

 • W dniu 9. listopada miała miejsce obrona pracy doktorskiej mgr. Onura Çetinkaya pt.:"Optimization of microstructured polymer optical fibers drawing" (w ramach projektu TRIPOD). Promotor prof. dr hab. Barbara Gawdzik, promotor pomocniczy dr Paweł Mergo 

Wrzesień 2017

 • W dniu 27. września miała miejsce obrona pracy doktorskiej mgr. Gökhana Demirci pt.:"Synthesis and characterization of monomers and copolymers containing halogen atoms for optical fiber technology" (w ramach projektu TRIPOD). Promotor prof. dr hab. Barbara Gawdzik

Marzec 2017

 • W dniu 10. marca miała miejsce obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Lutomskiego pt.:"Thermoplastic materials shrinkback investigations". Promotor prof. dr hab. Barbara Gawdzik, kopromotor: Edward J. Fewkes Ph. D.

Czerwiec 2016

 • W dniu 6. czerwca miało miejsce wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Gökhana Demirci  pt.:"Synthesis and characterization of monomers and copolymers containing halogen atoms for optical fiber technology" (w ramach projektu TRIPOD)

Czerwiec 2015

 • W dniu 1. czerwca miało miejsce wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pauliny Truś. Temat wystąpienia: "Synteza wielofunkcyjnych monomerów metakrylowych oraz ich zastosowanie do wytwarzania kompozytów metodą LRTM"

Marzec 2015

 • W dniu 30 marca miało miejsce wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Lutomskiego ramach umowy pomiędzy Corning Cable Systems (obecnie Coning Optical Communications) i UMCS zawartej w dn. 1. września 2011 r. Temat wystąpienia: "Thermoplastic materials shrinkback investigations". 
 • W dniu 16 marca miała miejsce obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Puszki pt.: " Synteza, struktura i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów z atomami siarki". Promotor: dr hab. Anna Kultys

Maj 2014

 • W dniu 26 maja na posiedzeniu Rady Wydziału Dziekan prof. dr hab. Władysław Janusz poinformował, że w grupie samodzielnych pracowników prof. dr hab. Barbara Gawdzik została uznana za najlepszego wykładowcę na Wydziale natomiast w grupie pracowników niesamodzielnych I miejsce zajął dr Władysław Majewski

Marzec 2014

 • W dniu 1 marca w Zakładzie został zatrudniony mgr Gökhan Demirci na etacie asystenta naukowego. Jego etat finansowany jest z projektu TRIPOD (EP7-PEOPLE-2013-ITN, PITN-GA-2013-608382)

Grudzień 2013

 • W dniu 5 grudnia miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Gil pt.: „Badanie reakcji fotopolimeryzacji akrylowych pochodnych żywic epoksydowych z N-winylopirolidonem jako rozpuszczalnikiem aktywnym” - w ramach „Nanoscale control of the reinforcement ofadvanced composite matrices cured by electron beam activation” – umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Reims (Francja) i UMCS, finansowanej przez Fundację EADS-Astrium. 2008-2010. EL PSP PM-03-046-B (otwarcie przewodu: 2009.10.14)

Wrzesień 2013

 • W dniu 23 września 2013 r. Rada Wydziału Chemii UMCS nadała dr Marcie Worzakowskiej stopień doktora habilitowanego

Lipiec 2013

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Ścigalskiego - tytuł pracy: „Diestry terpenów i ich pochodne – synteza, właściwości i zastosowanie”

Czerwiec 2013

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Szajneckiego pt.: „Synteza i właściwości polimerów imprintowanych cząsteczkami wybranych pestycydów”

Listopad 2012

 • dr Maciej Podgórski wyjechał na roczny staż naukowy do USA (University of Colorado in Boulder)

Wrzesień 2012

 • W dniu 30 września dr Wiesław Rudź odszedł na emeryturę

Kwiecień 2012

 • Ukazał się podręcznik dr. Władysława Majewskiego zatytułowany: „Mechanizmy reakcji organicznych”

* * *

Czerwiec 2010

 • W czerwcu 2010 r., po śmierci dotychczasowego promotora Profesora Jana Rayssa, do naszego Zakładu dołączyła mgr Małgorzata Gil słuchaczka III r. Studiów Doktoranckich

Luty 2010

 • W ramach "Drzwi Otwartych" zorganizowanych w dniu 19 marca 2010 r. w godz. 10:00-15:00 na Wydziale Chemii UMCS, prof. dr hab. Barbara Gawdzik o godz. 10.30 wygłosiła interesujący wykład pt. "Polimery - czyli wszystko, co nas otacza..." Zobacz zdjęcia, Zobacz prezentację
 • W dniach 8 - 9 lutego br. na Wydziale Chemii UMCS odbywała się Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza. Zakład Chemii Polimerów reprezentowała dr Marta Grochowicz - tytuł wystapienia: "Wpływ budowy chemicznej monomerów metakrylowych na właściwości fizykochemiczne mikrosfer kopolimerowych"
 • W dniu 1 lutego 2010 r. o godz. 13.00 w sali M odbyło się seminarium doktorskie mgr Izabeli Bukowskiej-Śluz. Temat: "Synteza met/akrylowych polimerów pochodnych cukrów prostych". Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik

Listopad 2009

 • W dniu 20 listopada 2009 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. W czasie spotkania podsumowującego II etap projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dr Marta Grochowicz i mgr Łukasz Szajnecki otrzymali dyplomy za udział w programie stypendialnym "Stypendia naukowe dla dokorantów"
 • W dniu 9 listopada 2009 r. odbyło się seminarium doktorskie mgr Andrzeja Puszki. Temat: "Synteza, struktura i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów pochodnych metylenobis(1,4-fenylenotio)dialkoholi". Promotor: dr hab. Anna Kultys

Wrzesień 2009

 • W dniu 24 września 2009 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Grochowicz. Temat: "Wpływ budowy chemicznej i funkcyjności momomerów na właściwości polimerowych mikrosfer". Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik

Sierpień 2009

 • Dnia 31 sierpnia 2009 r. dr Marta Worzakowska otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej.

Marzec 2009

 • W dniu 26 marca (czwartek) o godz. 10.00 odbyło się seminarium pt:" Synteza i właściwości polimerów imprintowanych" przygotowane przez studentów piątego roku Chemii: panią Agatę Kubinę oraz pana Daniela Kotwickiego.
 • W dniu 6 marca br.(piątek) w ramach organizowanych "Drzwi Otwartych UMCS" w budynku Collegium Chemicum ("Duża Chemia") w godz. 9.00-15.00 odbyło się spotkanie z pracownikami Zakładu Chemii Polimerów, w czasie którego istniała możliwość zapoznania się z tematyką badawczą realizowaną w Zakładzie, wyposażeniem jednostki oraz działalnością dydaktyczną pracowników.

Luty 2009

 • W dniach 9 - 10 lutego br. na Wydziale Chemii UMCS odbywała się Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza.
 • W dniu 2 lutego (poniedziałek) odbyło się zebranie pracowników Zakładu Chemii Polimerów. Tematem zebrania były sprawy bieżące oraz organizacja "Drzwi otwartych" organizowanych w UMCS w marcu br.

Grudzień 2008

 • W dniu 19 grudnia 2008 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Podkościelnej. Temat: "Synteza i badanie właściwości polimerowych wypełnień do HPLC opartych na bifenolach". Promotor: prof. dr hab. Barbara Gawdzik.
 • W dniu 1 grudnia 2008 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wiesława Tarnawskiego - uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich. Temat: "Synteza nienasyconych żywic poliestrowych z układami cykloalkenowymi". Promotor: dr hab. Tadeusz Matynia prof. nadzw. UMCS. 

Luty 2008

 • W dniu 15 lutego 2008 r. na Wydziale Chemii UMCS zorganizowano "Drzwi Otwarte" dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Z tej okazji przygotowano materiały promujące Zakład Chemii Polimerów, tj. plakat i prezentację Zakładu
«  maj 2018  »
pwścpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

tel: (+48) 81 537 51 00 

fax: (+48) 81 533 36 69

Wydział Chemii UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
tel. (+48) 81 537-57-16
fax: (+48) 81 533-33-48


O stronie | Mapa strony | Zgłoś błąd